Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για χρήση της ιστοσελίδας της Mallouppas & Papacostas Fashion Ltd


Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Mallouppas & Papacostas Fashion Ltd (στο εξής αποκαλούμενη ως «M&P Fashion Group»). Η «M&P Fashion Group» αναφέρει το διαχειριστή της ιστοσελίδας, τους τομείς (domains) και τους υποτομείς (sub-domains) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι. 


Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας (διαθέσιμη στο www.mpfashion.com). Με αυτή την ευκαιρία, επισημαίνουμε ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου της υπόκεινται στις ρυθμίσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης (στο εξής θα αναφέρονται ως «Ο&Π»).

Σας υπενθυμίζουμε ότι χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και έχετε αποδεχτεί τους Ο&Π όπως αυτοί κοινοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους εν λόγω Ο&Π, παρακαλούμε όπως δεν προβείτε σε επίσκεψη και χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο το οποίο σας ανήκει, υπό αυτούς τους Ο&Π, η M&P Fashion Group και/ή οι δικαιοπάροχοι (ο Όμιλος Calzedonia) κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Ο Όμιλος Calzedonia είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης των σημερινών και μελλοντικών εγγεγραμμένων λογότυπων και επωνυμιών, συμπεριλαμβανομένων των CALZEDONIA, INTIMISSIMI, FALCONERI και άλλων ξεχωριστών επωνυμιών που περιλαμβάνουν σχετικές λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επωνυμιών οι οποίες είναι εγγεγραμμένες για κάθε επωνυμία και των εταιριών του Ομίλου Calzedonia.
Ο Όμιλος Calzedonia διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης των λογότυπων, επωνυμιών και διακριτικών σημάτων.
Τα περιεχόμενα και άλλο υλικό της ιστοσελίδας, όπως αυτά προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή άλλη συναφή νομοθεσία, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Ομίλου Calzedonia, ακόμα και στην περίπτωση περαιτέρω σύμβασης η οποία προβλέπεται και συζητείται με τον Χρήστη.

Η πρόθεση της M&P Fashion είναι να διασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες που εκτίθονται στην Ιστοσελίδα αναπαριστάνουν αληθώς τα αυθεντικά προϊόντα και οποιαδήποτε δυνατή τεχνολογική λύση υιοθετείται προς ελαχιστοποίηση των ανακριβειών. Δεδομένου αυτού, είναι πάντοτε πιθανόν να παρατηρηθούν αποκλίσεις για διάφορους λόγους, ακόμα και τεχνικής φύσεως και κάποιες φορές σχετίζονται με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης των χρωμάτων στον υπολογιστή σας. Επομένως, η M&P Fashion δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που η γραφική αναπαράσταση των προϊόντων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν αποδεικνύεται εντελώς κατάλληλη ή δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό, για τους πιο πάνω τεχνικούς λόγους.
Σας δίδεται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς εμφάνισης του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας.
Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε ελεύθερα να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν εγγραφή ή μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών, ΕΚΤΟΣ από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας ανήλικος έχει τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιήσετε ή θα έχετε πρόσβαση σε τουλάχιστον μία Υπηρεσία η οποία απαιτεί εγγραφή ή μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών όπως διατίθεται στην Ιστοσελίδα, οφείλετε να επιβεβαιώσετε ότι είστε άνω των 18 ετών και έχετε τη δυνατότητα να συνάψετε δεσμευτικά συμβόλαια.
Κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, εάν παρατηρήσετε ή εάν σας ζητηθεί να παραχωρήσετε πληροφορίες τις οποίες δεν κατανοείτε ή οι οποίες δεν είναι εντελώς σαφείς, παρακαλείστε όπως ζητήσετε τη βοήθεια των γονέων σας. Θυμηθείτε ότι αυτό ισχύει πάντοτε όχι μόνο για την Ιστοσελίδα της M&P Fashion, αλλά και για άλλες ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεστε στο διαδίκτυο.

Το Περιέχομενό σας

Κάποιες Υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας (π.χ. έντυπα αιτήσεως εργασίας) απαιτούν όπως οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και ανεβάσουν δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας. Σε αυτούς τους Ο&Π της ιστοσελίδας, «το Περιεχόμενό σας» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλετε μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Κοινοποιώντας τα δεδομένα/το περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στον Όμιλο Μ&P Fashion το μη αποκλειστικό δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, όπως αυτό απαιτείται για το σκοπό της αξιολόγησης του αιτήματός σας. Επίσης η πολιτική μας αναφορικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται σε αυτά τα δεδομένα. Το περιεχόμενο πρέπει να σας ανήκει και δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Η ιδιωτικότητά σας 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου.

Εγγυήσεις

Η Ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται «ως έχει» με οποιοδήποτε λάθος και ο Όμιλος M&P Fashion δεν παρέχει παραστάσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτή την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της. Επίσης, καμία πληροφορία σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή προς εσάς.

Περιορισμός της ευθύνης

Η M&P Fashion, ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές και υπάλληλοί της δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ή σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή εμπίπτει σε κάποιο συμβόλαιο ή σχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ο Όμιλος M&P Fashion, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων του, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνός για οποιαδήποτε έμμεση, συνεπαγόμενη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτή την ιστοσελίδα.

Αποζημίωση 

Με το παρόν αποζημιώνετε την M&P Fashion στο μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε ευθύνη, κόστος, απαίτηση, αιτία αγωγής, ζημιές και έξοδα τα οποία προκύπτουν κατ’οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση σας αυτής της Ιστοσελίδας και/ή σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε πρόνοια αυτών των Ο&Π.

Χρήση cookies

Ο Όμιλος M&P Fashion ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί cookies. Η ιστοσελίδα του Ομίλου M&P Fashion περιλαμβάνει συνδέσμους προς επίσημες ιστοσελίδες επωνυμιών που εκπροσωπούνται από τον Όμιλο M&P Fashion. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτές οι ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τη διαχείριση ή τον έλεγχο του Ομίλου M&P Fashion και ο Όμιλος M&P Fashion δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τα περιεχόμενα και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται εκεί. Οι Ο&Π ισχύουν αποκλειστικά στην Ιστοσελίδα του Ομίλου M&P Fashion και όχι σε άλλες ιστοσελίδες τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί μέσω της χρήσης των προαναφερθέντων συνδέσμων. 

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε πρόνοια αυτών των Ο&Π αποδειχθεί άκυρη υπό την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω πρόνοιες διαγράφονται χωρίς επηρεασμό των υπόλοιπων προνοιών που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Τροποποίηση των Ο&Π

Η M&P Fashion δύναται να αναθεωρεί τους εν λόγω Ο&Π κατ’οποιονδήποτε χρόνο όπως κρίνει δέον, και χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα, οφείλετε να ελέγχετε αυτούς τους Ο&Π σε τακτική βάση. 

Εκχώρηση

H M&P Fashion μπορεί να εκχωρεί, να μεταφέρει και να αναθέτει τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της όπως προκύπτουν από αυτούς τους Ο&Π χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε, να μεταφέρετε ή να αναθέτετε οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις σας υπό αυτούς τους Ο&Π.

Συνολική Συμφωνία

Αυτοί οι Ο&Π αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της M&P Fashion αναφορικά με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία και αντίληψη.

Εφαρμοστέα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Ο&Π διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της ΚΥΠΡΟΥ και εσείς υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου για επίλυση διαφορών.